Sprzęt teatr i scena - EST Stage Technology, a.s.

Profil spółki

Technologia teatralna i sceny

Systemy Parkowania

System sterowania

Popyt

Systemy Parkowania

1. Maksymalna zmienność i dostosowanie

Automatyzacja systemu parkowania umożliwia szerokie spektrum jej wykorzystania w przypadku domów mieszkalnych, centrum handlowego, siedziby urzędów, instytucji społecznych czy parkingów należących do poszczególnych firm. Systemy parkowania są wykonywane zgodnie z wymaganiami poszczególnych klientów i są dostosowane adekwatnie do danego obiektu. Mogą one być realizowane w różnych wariantach: jako obiekty podziemne, nadziemne, wolnostojące, jako przybudówka lub jako kombinacja wymienionych powyżej wariantów. Systemy parkowania mogą być wykonywane zarówno w nowo budowanych budynkach jak i w ramach rekonstrukcji używanych obiektów.

Z punktu widzenia obciążenia można system dostosować dla pojazdów o masie od 2,3t do 3,2t

Z punktu widzenia rozmiarów można system dostosować dla pojazdów od wysokości 1,5m do 2,5m

Szerokości od 2,1m do 2,3m

Długości od 5,1m do 5,5m

2. Minimalne zapotrzebowanie na powierzchnię

W porównaniu z tradycyjnym systemem parkowania, automatyczny system parkowania zapewnia o 50% większą powierzchnię parkowania z powodu nieporównywalnie mniejszego zapotrzebowania na powierzchnię zaparkowanego pojazdu. Unikalna konstrukcja umożliwia rezygnację z ramp podjazdowych, schodów i wind osobowych dla kierowców. Na danej powierzchni jesteśmy w stanie umieścić dwa razy tyle pojazdów.

Szeregowy automatyczny system parkowania

Jest to w pełni zautomatyzowany system parkowania polegający na zasadzie ustawienia parkowanych samochodów w dwóch płaszczyznach, poziomej lub pionowej. Samochody są ustawione szeregowo obok siebie. Atrakcyjność tego rozwiązania polega przede wszystkim na wyjątkowo małych wymaganiach dotyczących przestrzeni do parkowania. Pewną niewygodą tego systemu jest trochę dłuższy, niż w innych wariantach czas wyjazdu zaparkowanych samochodów.

Równoległy automatyczny system parkowania

W tym przypadku w pełni zautomatyzowany system parkowania również umożliwia specyficzne ustawienie parkowanych pojazdów, przy czym parkowanie i wydawanie pojazdów odbywa się z wykorzystaniem centralnej uliczki. Główną zaletą tego rozwiązania jest bardzo duża częstotliwość wjazdów i wyjazdów samochodów i wynikająca z tego duża oszczędność czasu.

3. Minimalne koszty utrzymania i eksploatacji

Najnowocześniejsze technologie, wykorzystanie materiałów o znakomitej jakości i wieloletnie doświadczenie powodują, że nasz automatyczny system parkowania ni wymaga praktycznie żadnej konserwacji. Jest to w pełni zautomatyzowany system pracujący na zasadzie umieszczania pojazdów zarówno w płaszczyznach poziomych jak i w pionie.

4. Bezpieczeństwo

Dzięki temu, że system jest w pełni zautomatyzowany i uniemożliwia dostęp do pojazdów niepowołanym osobom, automatyczne systemy parkowania uważane są za najbardziej bezpieczne rozwiązanie. Pomieszczenia, w których znajdują się pojazdy są zabezpieczone i tym samym istotnie zmniejsza się ryzyko kradzieży lub uszkodzenia pojazdu. Poza tym system likwiduje ryzyko uszkodzenia pojazdu przy nieostrożnym wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu (elementy konstrukcyjne parkingów). System sam ustala parametry niezbędne do właściwego zaparkowania w momencie wjazdu pojazdu.

5. Komfort i wygoda

W pełni zautomatyzowana a przy tym prosta obsługa jest główną zaletą całego systemu. Wystarczy podjechać samochodem do pomieszczenia, gdzie jest wjazd i wyjazd, stanąć na właściwym miejscu, a system automatycznie zaparkuje samochód. Sterowanie odbywa się za pomocą karty bezdotykowej lub zdalnie za pomocą pagera. Komfort zwiększa zainstalowanie obrotnicy w pomieszczeniu wjazdu i wyjazdu samochodów, która zapewnia, że samochód będzie zawsze się poruszał do przodu. Nie będziecie państwo musieli tracić czas na szukanie miejsca do parkowania.

6. Ekonomicznie i ekologicznie

Rozwiązanie najbardziej oszczędne pod każdym względem

Podstawowym wymogiem naszej nowoczesnej cywilizacji jest ekonomiczne i efektywne rozwiązywanie problemów. Należy jednocześnie brać pod uwagę aspekt ekologiczny, ponieważ dotyczy również nas wszystkich. Automatyczne systemy parkowania są oszczędne z punktu widzenia ekonomiki a jednocześnie przyjazne dla środowiska.

Niskie koszty inwestycyjne, krótki okres realizacji inwestycji i wyjątkowo małe wymagania w zakresie potrzebnej powierzchni potrzebnej do wybudowania obiektu – to podstawowe elementy, na których opiera się realizacja projektu automatycznych systemów parkowania. VW wyniku maksymalnych oszczędności w zakresie energochłonności tych nowoczesnych systemów powstają kolejne oszczędności eksploatacyjne, które skutkują również wyjątkowo małym obciążeniem środowiska naturalnego. Automatyczne systemy parkowania są idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia wymienionych aspektów i łączą przyjemne z pożytecznym.

Ścieki

Podczas parkowania pojazdów na parking dostaje się lód i śnieg, z których powstają ścieki zawierające domieszki mechaniczne, sól i resztki produktów ropopochodnych. Ścieki pochodzące z zaparkowanych samochodów są zatrzymywane w wodoszczelnych paletach i rozwiązania technologiczne parkingu umożliwiają odprowadzenie tych ścieków do zbiornika znajdującego się na dnie parkingu. Samochody wyjeżdżają z parkingu bez zanieczyszczeń.

Powietrze, wentylacja

W automatycznym systemie parkowania nie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza spalinami, co jest niebezpieczne w zamkniętym pomieszczeniu. Nie ma tu konieczności stosowania wymuszonego obiegu powietrza. Urządzenia wentylacyjne służą jedynie do usuwania z powietrza zbyt dużej ilość wilgoci.

Hałas

Przy projektowaniu wszystkich urządzeń i montażu wyposażenia bierze się pod uwagę minimalizację hałasu. Bieżnie dla pojazdów są wykonane z plastiku, podobnie jak paski rozrządu ich napędu a powierzchnie ślizgowe wind są także wykonane z tworzyw sztucznych. Konstrukcja stalowa jest oddzielona od ścian budynku specjalnymi elementami sprężystymi w celu zminimalizowania procesu przenoszenia wibracji.