CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Hlavní sál

technologické konstrukce - jevištní tahy, zvedaná opona, portálový osvětlovací most, osvětlovací baterie, vozíky bodových tahů, horizont, stacionární konstrukce pro závěs mechanického zařízení
bodové tahy předscény
tahy akustických systémů
portálové věže
osvětlovací věže
akustické posuvné stěny bočních jevišť

zvedané dvoupodlažní jevištní plošiny

vyrovnávací plošina
zvedané stoly orchestřiště
propadla
kazetové sklady dekorací
parapet orchestřiště
otočná clona orchestřiště
rampa předscény
rámy pro upevnění a přemísťování sedadel
nákladní plošina
podlaha jeviště a mobilních zařízení

protipožární opona

dýmové klapky s elektropohonem

elektroinstalace protipožární opony a dýmových klapek

rozvaděče napájení bezpečnostních zařízení
systém řízení propadel iTEMS / SIL3
pulty ovládání bezpečnostních zařízení

systém služebního spojení, vysílání a upozornění

systém řízení pro přenos a správu dat

scénické osvětlení
ozvučení
video systém

2016 Palác umění Surgut - Hlavní sál