CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Profil společnosti

Společnost EST Stage Technology, a.s. je renomovaným dodavatelem divadelní a jevištní technologie pro kulturní, společenská a multifunkční zařízení. Je spolehlivým partnerem v oblasti dílčích i komplexních dodávek na domácím i zahraničním trhu.

Společnost navazuje na tradici historicky první československé společnosti pro výrobu a montáž scénických zařízení v Újezdě u Brna.

Posláním společnosti je zajištění dodávek podle požadavků zákazníků, a to od zpracování technického řešení přes projektovou dokumentaci, výrobu, dodávku až po montáž zakázky na místě určení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Už více než 90 let
 • plánujeme
 • projektujeme
 • vyrábíme
 • montujeme
 • servisujeme

divadelní a jevištní technologie pro
 • divadla
 • kulturní centra
 • víceúčelové sály a haly
 • kina
 • školy
 • studia


Z historie společnosti v Újezdě 

2013
Společnost ELSEREMO Stage Technology je přejmenována na EST Stage Technology. 

2010
Rozdělením a odštěpením od společnosti ELSEREMO, a.s. vzniká společnost ELSEREMO Stage Technology. 

1999
Společnost TECHNOART se dostává do konkurzu. Následně je odkoupena většinovým věřitelem společností ELSEREMO a vzniká divadelní divize společnosti ELSEREMO.

1
991
Rozdělením na samostatné podniky v Újezdě a v Praze vzniká v Újezdě společnost TECHNOART. Porevoluční útlum budování a rekonstrukce divadel a dalších kulturních zařízení způsobilo změnu v sortimentu výroby. 

1948 - 1990
Po znárodnění je firma přejmenována na DEREDA Praha. V šedesátých letech přebírá tento závod Okresní průmyslový podnik Slavkov, později z něj Ministerstvo kultury zřizuje národní podnik DIVADELNÍ SLUŽBA v Újezdě s podnikovým ředitelstvím v Praze. V osmdesátých letech dochází ke změně názvu na DIVADELNÍ TECHNIKA o.p. Praha. Po celou dobu tuto dobu zůstal charakter výroby zachován a bez větších změn. 

1922
P
epa Máca zakládá v Újezdě u Brna DÍLNY MODERNÍCH JEVIŠŤ PEPA MÁCA A SPOL. Ve vlastních ateliérech a stolárnách vyrábí dekorace, zařizuje jeviště včetně reflektorů, opon, horizontu a všech dalších potřeb pro provoz divadla.