CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Partner KL Techstage

KL Techstage

Navštivte našeho partnera KL Techstage!

Informace pro akcionáře -  Oznámení o přeměně akcií na zaknihované

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

EST Stage Technology, a.s., se sídlem Újezd u Brna, Komenského 427, PSČ 664 53, IČO: 29230128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6163 (dále „Společnost“), tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“): 

1) Oznamuje, že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 21. 10. 2022 o přeměně akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie. O této skutečnosti byl Mgr. Monikou Poláčkovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, sepsán notářský zápis NZ 304/2022. 

2) Vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to na adrese sídla Společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

3) Vyzývá akcionáře Společnosti, aby si v souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie zřídil majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, pokud tak ještě neučinil. 

4) Vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti při odevzdání dosavadních listinných akcií nebo během dodatečné lhůty poskytnuté Společností ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 občanského zákoníku sdělil číslo majetkového účtu (bod 3 tohoto oznámení), na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

Společnost EST Stage Technology, a.s.EST Stage Technology, a.s. 

  • renomovaný dodavatel divadelní a jevištní technologie nejen pro divadla
  • významný evropský výrobce zařízení a konstrukcí pro tyto technologie
  • zkušený a spolehlivý partner pro plánování obnovy či výměny jednotlivých kusů technologických zařízení
  • zodpovědný konzultant projektů rekonstrukcí i novostaveb divadel, kulturních center, víceúčelových sálů, hal
  • tým kvalifikovaných a zkušených odborníků pro projektování, vývoj, výrobu a montáž zařízení a konstrukcí
  • společnost navazující na devadesátiletou tradici výroby scénického zařízení

Získali jsme mnohokrát důvěru našich zákazníků a mohli tak spolupracovat na významných i ojedinělých zakázkách nejen v Evropě.

Pro naše perfektní technická řešení, kvalitní práci a zodpovědné jednání si chceme zasloužit také Vaši pozornost.


Stále vylepšujeme a inovujeme. Přemýšlíme, jak naše znalosti, dovednosti a především zkušenosti ještě lépe využít pro váš záměr.

Naše společnost působící v Újezdě u Brna v minulosti několikrát změnila název.
V minulosti jste se s námi či našimi produkty mohli setkat nejen pod současným názvem naší společnosti EST Stage Technology. O historii společnosti a genezi jména společnosti blíže v kapitole Profil společnosti.