CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Poptávka

Změna technických pravidel

 

Dne 1.12.2020 vstoupila v platnost nová norma EN 17206:2020 „Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti – Bezpečnostní požadavky a kontrola“.

 

Naše společnost vždy klade důraz na splnění všech legislativních požadavků a je tudíž samozřejmostí že, všechna vyráběná a dodávaná zařízení plně vyhovují požadavkům normy EN 17206.

Upozornění na podmínky pohybu osob v areálu EST Stage reality, s.r.o.

 

v souvislosti s opatřením vlády ze dne 15.3.2020 č.215 o zákazu volného pohybu osob, bychom Vás požádali o dodržování následujících zásad (platí do odvolání):

 • Po dobu omezení pohybu osob Vás žádám o omezení všech obchodních jednání s preferencí komunikace telefonem nebo emailem.
 • Do areálu budou vpuštěni osoby nebo vozidla, která jsou nezbytně nutná pro zajištění chodu jednotlivých společností.
 • Na recepci je zakázán vstup veškerých osob, ke komunikaci s recepční využívejte okénko.
 • V případě jakýchkoli příznaků nemoci zaměstnanec je povinen informovat nadřízeného a opustit pracoviště, informační povinnost platí i pro členy rodiny zaměstnance.
 • případě jakýchkoli podezření na možnou nákazu či onemocnění je nutné použít ochrannou roušku.
 • Zároveň Vás žádám o využití veřejné dopravy na nezbytně nutnou cestu, v případě možnosti využívejte dopravu s kolegy. Dále prosím dodržujte doporučené odstupy od ostatních osob min. 2 m v obchodech, lékárnách apod., vyhýbejte se shromážděním osob. Chráníte nás všechny!

 

Děkuji

 

Boris Vlach                                                                                                                  Ladislav Vilímek

výkonný ředitel                                                                                                                     jednatel

EST Stage technology, a.s.                                                                                      EST Stage reality, s.r.o.     EST Stage Technology, a.s. 

 • renomovaný dodavatel divadelní a jevištní technologie nejen pro divadla
 • významný evropský výrobce zařízení a konstrukcí pro tyto technologie
 • zkušený a spolehlivý partner pro plánování obnovy či výměny jednotlivých kusů technologických zařízení
 • zodpovědný konzultant projektů rekonstrukcí i novostaveb divadel, kulturních center, víceúčelových sálů, hal
 • tým kvalifikovaných a zkušených odborníků pro projektování, vývoj, výrobu a montáž zařízení a konstrukcí
 • společnost navazující na devadesátiletou tradici výroby scénického zařízení

Získali jsme mnohokrát důvěru našich zákazníků a mohli tak spolupracovat na významných i ojedinělých zakázkách nejen v Evropě.

Pro naše perfektní technická řešení, kvalitní práci a zodpovědné jednání si chceme zasloužit také Vaši pozornost.


Stále vylepšujeme a inovujeme. Přemýšlíme, jak naše znalosti, dovednosti a především zkušenosti ještě lépe využít pro váš záměr.

Naše společnost působící v Újezdě u Brna v minulosti několikrát změnila název.
V minulosti jste se s námi či našimi produkty mohli setkat nejen pod současným názvem naší společnosti EST Stage Technology. O historii společnosti a genezi jména společnosti blíže v kapitole Profil společnosti.