CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Fondy EU a OPPI

OPPI je operační program zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe v letech 2007 - 2013.

Naše společnost, tehdy ještě pod názvem Elseremo Stage Technology, se do programu zapojila v březnu 2011 a realizovala svůj projekt v rámci ICT v podnicích. Implementovala komplexní ERP systém pro řízení podnikových toků, který obsáhl maximum oblastí činnosti firmy s minimalizací potřeby externích aplikací, které dnes kladou vysoké nároky na obsluhu. Projekt byl dokončen na konci roku 2013.


Díky projektu Marketing - Růst mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti Elseremo Stage Technology byly uskutečněny návštěvy nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů pro jevištní techniku JTSE Paris 2011 a JTSE Paris 2012.


V rámci projektu Růst mezinárodní konkurenceschopnosti Elseremo Stage Technology 2013 programu Marketing II se naše firma v roce 2013 zúčastnila několika mezinárodních veletrhů a výstav: Showtech Berlín 2013, Plasa London 2013 a Music Moscow 2013.


Program Nemovitosti umožňoval získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, dále také strategických služeb a technologických center. Naše společnost z tohoto programu čerpala finanční prostředky na rekonstrukci výrobní budovy. Kapacita zrekonstruovaného objektu umožnila růst počtu zaměstnanců a celkovou expanzi společnosti. Dále došlo ke zkvalitnění prostor pro výrobu a skladování, rozšíření výroby, zkrácení délky dodacích lhůt výrobků, bezpečnější skladování výrobků bez rizika jejich poničení.


OP LZZ
 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) patřil ke třem programům, které byly v letech 2007 – 2013 financovány z Evropského sociálního fondu.


Společnost Elseremo Stage Technology se zapojila do projektu „Vzdělávejte se pro růst“, cílem bylo zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců vedoucí k naší vyšší konkurenceschopnosti na trhu práce, která umožnila rozšířit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Finance z projektu „Vzdělávejte se pro růst“ byly využity na proškolení našich zaměstnanců v programu AutoCAD 2011. Cílem tohoto odborného školení bylo zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce při vývoji, projekci a následné konstrukci zařízení.


Naše společnost se zapojila do programu EDUCA III se svým projektem Rozvoj specialistů na unikátní divadelní technologie vyráběné společností Elseremo Stage Technology V rámci projektu byly vytvořeny nové či inovované produkty, jednalo se o školení v oblasti znalostí divadelních technologií a školení v oblasti montáže vlastních výrobků. Realizace projektu trvala do října 2013.

Projekt Rozvoj specialistů na unikátní divadelní technologie vyráběné společností Elseremo Stage Technology nám zajistil větší flexibilitu, schopnost obstát před konkurencí a prosperovat.