CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Řídicí systém

systém řízení iTEMS / SIL3
rozvaděče, ovládací skříňky
elektroinstalace


Řídicí systém iTEMS (Intelligent Technology Motion System) je postaven na hardwarové platformě německé společnosti Beckhoff Automation GmbH, s využitím průmyslových PLC a průmyslových serverů.
Vzhledem k poptávce velkých a malých divadel je topologie řídicích systémů rozdělena na malé a velké řídicí systémy.


Vizualizační software je vždy upraven na přání zákazníka dle požadavků provozu a dle povahy zakázky.


V roce 2013 jsme vyvinuli vlastní bezpečnostní SW pro zdvihanou techniku, který splňuje požadavky normy
ČSN EN 61508-1 až 7 souvisejících s bezpečností pro úroveň integrity bezpečnosti SIL3.


Za stálého dohledu certifikační autority jsou do systému, vzhledem ke stále postupujícímu technickému pokroku, přidávány nové bezpečnostní funkce, v souladu s platnou legislativou EU a požadavky našich interních bezpečnostních analýz.

 

www.drivecontrol.cz