CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

GDPR, VOP a CRF


Zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.


Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

Udělení certifikátů nás zavazuje k vývoji, designu a prodeji výrobků té nejvyšší kvality, stejně jako ke špičkové zákaznické péči. Kvalita výrobků a spokojenost našich zákazníků jsou pro nás vždy nejvyšší prioritou.

Níže připojeny také Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti EST Stage Technology.