CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Bodový tah PH150

Normy
DIN 56950
BGV C1
ПОТ 1998-01-12
 
Základní informace
Zařízení s mechanizmem udržujícím stálou polohu zavěšeného břemene vůči podlaze, připravenost pro použití s řídicími systémy pod SIL3, regulace rychlosti, synchronizace, sledování vertikální polohy, přeskočení nebo překřížení lana, sledování přetížení nebo odlehčení lana, pojezd pro přesouvání po drahách z I profilů.
 
Hlavní charakteristiky
• mobilní umístění
• varianty nosností, rychlostí zdvihu a vybavení
• mechanizmus udržující stálou polohu zavěšeného břemene vůči podlaze
• připravenost pro použití s řídicími systémy pod SIL3
• regulace rychlosti
• možnost synchronizace
• sledování vertikální polohy
• sledování přeskočení nebo překřížení lana
• sledování přetížení nebo odlehčení lana
• pojezd pro přesouvání po dráhách z I profilů
 
Použití
Bodový tah je určen k zavěšení dekorací a kulis, s možností jejich vertikálního přemístění do různých poloh v prostoru mezi provazištěm a podlahou scény. Podle výbavy je opatřen regulací rychlosti, sledováním vertikální polohy zvedané zátěže, sledováním přeskočení (překřížení), přetížení nebo odlehčení lana. Kompletní bodový tah je zavěšen na pojezdu opatřeném aretací. Pojezd je vybaven mechanizmem umožňujícím změnu polohy zavěšeného bodového tahu tak, aby lano se zavěšeným břemenem zůstalo během zvedání nebo spouštění ve stále stejné poloze vůči podlaze scény. Bodový tah je pro jednodušší přesouvání po pojezdových dráhách opatřen po obvodě manipulačním madlem. Pojezdové dráhy umožňují snadné přemístění bodového tahu do požadované polohy. Je možné propojit více pojezdových drah mezi sebou, pomocí křižovatek. Pojezdové dráhy nejsou součástí standartního příslušenství. Bodový tah je připraven pro použití s řídícími systémy SIL3. Bodové tahy se mohou sdružovat do skupin se synchronizovaným chodem. Bodový tah není určen pro dopravu osob.
 
Popis zařízení:
Bodový tah se skládá z elektropřevodovky s dvojitou divadelní brzdou a s kombinovaným čidlem IRC+ARC, navíjecího bubnu, přítlačného válečku se sledováním přeskočení (překřížení) lana, odrážecí kladky, rotačního koncového spínače, lana s hruškou a závěsným hákem, rámu a pojezdu. Rotační koncový spínač snímá krajní polohy, krajní bezpečnostní polohy a mezipolohy. Přeskočení (překřížení) lana snímá samostatný koncový spínač. Sledování okamžité polohy je zajištěno absolutním snímačem. Přetížení nebo odlehčení lana je sledováno tenzometrem.
 
Technický popis
Popis TYP A TYPB
Nosnost 150 kg 150 kg
Max. tažná síla 1800 N 1800 N
Výkon 2,2 kW 3 kW
Zdvih 30 m 30 m
Rychlost zvedání 0,01-1,0 m/s 0,01-1,5 m/s
Přesnost regulace 0,01 m/s 0,01 m/s
Přesnost polohování 1 mm 1 mm
Průměr lana 6 mm 6 mm
Pro dráhy z nosníku: I, IPE, HEA, HEB  120-200 mm   120-200 mm

Galerie: Bodový tah