CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Podesta YP750

Normy
DIN 56950
ČSN 918112

Použití

Mobilní podesta je určena k vytvoření výškově stavitelné plochy nebo po umístění více podest vedle sebe a za sebou výškově i stupňovitě stavitelné podlahy zejména pro jevištní účely. Mobilní podesta není určena pro dopravu osob! Rozměr plošiny je 2x1m. Zvedání a spouštění jednotlivých podest je řešeno pomocí přenosné poháněcí jednotky EV16K-2 obsluhované z podesty jedním pracovníkem.
Užití je možné pouze ve vnitřních prostorech chráněných před přímými povětrnostními účinky.

Popis zařízení
Konstrukce horního a spodního rámu z hliníkových profilů, zvedací mechanismus a převodové ústrojí uzpůsobené pro pohánění vrtačkou - pohyb nahoru nebo dolů. Horní podlaha je dřevěná s možností různých povrchů. Příslušenství - poháněcí jednotka EV16K-2, určená pro zvedání a spouštění podest.

Technický popis
statické zatížení 750 kg/m²
velikost základního modulu 2000 x 1000 mm
celkové dynamické zatížení 100 kg
výška složené podesty - s podlahou 270 mm
zdvih podesty 730 mm
celková hmotnost 105 kg
příkon poháněcí jednotky 1050W 220V/50 HzP_Podesta YP750