CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Zvedaná jevištní zařízení

stoly
plošiny
propadla
parapety orchestřiště
atypická zařízení


Použití
Soustava zvedaných zařízení určuje celkovou využitelnost dolní sféry jeviště. V závislosti na propracovaném systému mechanizace jednotlivých částí je možné dosáhnout prostorové multifunkčnosti v téměř bezhlučném provozu. Podle zvolené koncepce slouží soustava k ovládání malých scénických ploch i k manipulaci s plochou scény velkých rozměrů.
Pomocí této technologie je možné jevištní plochu členit do několika funkčních částí, vytvořit jevištní elevaci, případně scénu rozdělit na více hracích ploch.

Princip pohybu
šroub, rohatka, serapid, spiralift, hydraulika, lano

Základní sestava
elektromotor, brzda, koncové spínače

Způsob pohybu
frekvenční měnič, IRC a/nebo ARC snímač

Pohony jsou dimenzovány na 25% přetížení při dynamických zkouškách.

P_Zvedaná jevištní zařízení