CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Poptávka

Obecní dům Družba, Karviná, Česká republika

Projektová dokumentace, dodávka a montáž     
Realizace: 2010

jevištní ruční tahy
konstrukce opony a horizontu
šálová ramena - konstrukce
horizontální konzoly osvětlení jeviště
portálové věže včetně portálových sloupů pro osvětlení
sufity - konstrukce
vertikální konzoly osvětlení hlediště
horizontální konzoly sledovacího osvětlení hlediště

opona a harlekýn

horizont
šálová ramena
sufity


scénické osvětlení
elektroinstalace
rozvaděče

2010 Obecní dům Družba, Karviná, Česká republika