CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ - JEVIŠTĚ JE CELÝ NÁŠ SVĚT

Profil společnosti

Divadelní a jevištní technologie

Strojírenská výroba

Řídicí systém

Poptávka

Ruské státní akademické divadlo dramatu A. S. Puškina – Alexandrinské divadlo Nová scéna, Petrohrad, Rusko

Dodávka a montáž zařízení jevištní technologie, řídicí systém
Realizace: 2010 - 2013

Nová scéna
mobilní bodové tahy
dekorační tahy
dráhy pro bodové tahy
oponová dráha
řetězové tahy
osvětlovací věže

propadla
zvedané plošiny
sklad dekorací
dřevěná podlaha scény a repetičního sálu
praktikábly

řídicí systém pro technologická zařízení spodní a vrchní mechanizace scény
rozvaděče

2013 Alexandrinské divadlo Nová scéna, Petrohrad